Sådan konfigureres Nginx som en omvendt proxy på Ubuntu 22.04

Sådan konfigureres Nginx som en omvendt proxy på Ubuntu 22.04

Introduktion

Nginx er en kraftfuld og populær webserver, der kan bruges til at konfigurere en omvendt proxy. En omvendt proxy er en server, der videresender klientanmodninger til en eller flere backend-servere. Dette kan bruges til at forbedre ydeevnen, sikkerheden og skalerbarheden af dit webprogram.

  Sådan downloader og konfigurerer du et Ubuntu Desktop VMware-billede

I denne vejledning vil vi vise dig, hvordan du konfigurerer Nginx som en omvendt proxy på Ubuntu 22.04. Vi vil også dække avancerede emner som load balancing, caching og SSL-termination.

Forudsætninger

* En Ubuntu 22.04-server med en ikke-rod-bruger med sudo-rettigheder.
* Nginx installeret på din server.
* Et backend-program, der kører på en anden server.

Trin 1: Installer Nginx

Hvis Nginx ikke allerede er installeret på din server, kan du installere det med følgende kommando:

bash
sudo apt update
sudo apt install nginx

Trin 2: Konfigurer Nginx som en omvendt proxy

For at konfigurere Nginx som en omvendt proxy, skal du redigere konfigurationsfilen nginx.conf. Du kan gøre dette med følgende kommando:

bash
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Find blokken “server {}” og tilføj følgende konfiguration:

conf
server {
listen 80;
server_name example.com;

location / {
proxy_pass http://backend-server:8080;
}
}

I dette eksempel er “example.com” domænenavnet for din webside, og “backend-server” er IP-adressen eller domænenavnet på din backend-server. Du skal erstatte disse værdier med dine egne.

Trin 3: Gem og afprøv Nginx-konfigurationen

Gem og luk filen, når du har foretaget ændringerne. Test derefter Nginx-konfigurationen med følgende kommando:

bash
sudo nginx -t

Hvis der ikke er nogen fejl, kan du genstarte Nginx med følgende kommando:

bash
sudo systemctl restart nginx

Avancerede emner

Load balancing

Nginx kan bruges til at fordele belastningen mellem flere backend-servere. Dette kan gøres ved at tilføje flere “proxy_pass”-direktiver til “location”-blokken. For eksempel:

conf
location / {
proxy_pass http://backend-server1:8080;
proxy_pass http://backend-server2:8080;
}

Caching

Nginx kan også bruges til at cache statisk indhold, f.eks. billeder, CSS og JavaScript-filer. Dette kan forbedre ydeevnen for dit webprogram ved at reducere antallet af anmodninger til backend-serveren. For at aktivere caching skal du tilføje følgende direktiver til “location”-blokken:

conf
location / {
proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m;
proxy_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri";
proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
proxy_cache_valid 200 302 307 1h;
proxy_cache_min_uses 1;
proxy_cache_methods GET HEAD;
}

SSL-termination

Nginx kan bruges til at afslutte SSL-trafik for din webside. Dette kan gøres ved at tilføje et “listen”-direktiv med “ssl”-parameteren til serverblokken. For eksempel:

conf
server {
listen 443 ssl;
server_name example.com;

location / {
proxy_pass http://backend-server:8080;
}
}

Konklusion

I denne vejledning har vi vist dig, hvordan du konfigurerer Nginx som en omvendt proxy på Ubuntu 22.04. Vi har også dækket avancerede emner som load balancing, caching og SSL-termination. Ved at følge disse trin kan du forbedre ydeevnen, sikkerheden og skalerbarheden af dit webprogram.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er en omvendt proxy?

En omvendt proxy er en server, der videresender klientanmodninger til en eller flere backend-servere.

2. Hvorfor skal jeg bruge en omvendt proxy?

Der er flere fordele ved at bruge en omvendt proxy, herunder:

* Forbedret ydeevne
* Øget sikkerhed
* Forbedret skalerbarhed

3. Hvilke avancerede emner kan konfigureres med Nginx?

Nogle af de avancerede emner, der kan konfigureres med Nginx, omfatter:

* Load balancing
* Caching
* SSL-termination

4. Hvordan kan jeg fejlfinde en Nginx-konfiguration?

Du kan fejlfinde en Nginx-konfiguration ved at køre kommandoen nginx -t. Denne kommando vil kontrollere din konfiguration for fejl.

5. Hvordan kan jeg overvåge en Nginx-server?

Du kan overvåge en Nginx-server ved hjælp af forskellige værktøjer, f.eks. Nginx Amplify eller Prometheus.

6. Hvordan kan jeg sikre min Nginx-server?

Der er flere måder at sikre din Nginx-server på, herunder:

* Konfigurere SSL-termination
* Aktivering af modulet “web application firewall” (WAF)
* Implementering af hastighedsgrænser

7. Hvordan kan jeg forbedre ydeevnen på min Nginx-server?

Der er flere måder at forbedre ydeevnen på din Nginx-server på, herunder:

* Konfigurere caching
* Aktivering af GZIP-komprimering
* Konfigurere load balancing

8. Hvordan kan jeg skalere min Nginx-server?

Der er flere måder at skalere din Nginx-server på, herunder:

* Tilføjelse af flere worker-processer
* Konfigurere load balancing
* Brug af et CDN

9. Hvad er nogle almindelige fejl ved konfiguration af Nginx?

Nogle almindelige fejl ved konfiguration af Nginx omfatter:

* Forkerte syntaksfejl
* Manglende semikoloner
* Brug af ugyldige direktiver

10. Hvor kan jeg finde mere information om konfiguration af Nginx?

Du kan finde mere information om konfiguration af Nginx i den officielle Nginx-dokumentation: https://nginx.org/en/docs/