Udforsker MERN, MEAN og MEVN

Siden JavaScripts start i 1995 har det primært fungeret som et programmeringssprog på klientsiden (frontend). I sine tidlige dage fik den også et ry for at have dårlige ydeevne. Men siden da er der investeret en betydelig mængde tid, penge og energi i at forbedre sproget.

Denne investering førte til udviklingen af ​​mange populære biblioteker og rammer, der bruger sproget. Nogle bemærkelsesværdige eksempler inkluderer jQuery, React, AngularJS, Vue og Node.js.

Hvad er Full Stack JavaScript?

Full stack JavaScript er praksis med at bruge JavaScript på både for- og bagenden af ​​en applikation. JavaScript er bredt kendt for sine front-end biblioteker og rammer, men på back-end har det nu Node.js.

Selvom Node.js ikke var det første forsøg på at bruge JavaScript på serversiden af ​​softwareudvikling, var det bestemt det mest succesfulde forsøg. I dag er JavaScript på serversiden synonymt med Node.js, og JavaScript er officielt et fuldstack programmeringssprog med tre meget populære stakke.

MERN-stakken

JavaScripts MERN-stack er uden tvivl den mest populære stak, der består af fire store teknologier. På forsiden af ​​disse applikationer har du React-biblioteket, et populært JavaScript-bibliotek udviklet af Facebook. Dette bibliotek skylder det meste af dets popularitet til flere forskellige faktorer, herunder dets fleksibilitet, ydeevneoptimering og dets hurtige overtagelse af store teknologivirksomheder.

De andre tre teknologier i denne stak er Node.js, Express og MongoDB. Disse teknologier arbejder sammen på bagenden af ​​MERN-stakken.

Node.js (også kendt som NodeJS) er mere end blot et framework. Det er et asynkront JavaScript-runtime-miljø, der opererer på en applikations serverside for at styre specifikke processer. Udviklerne af Node.js lægger vægt på softwarens ikke-blokerende I/O-operationer. Denne funktion giver Node.js en fordel frem for nogle af sine konkurrenter, ved at give dig mulighed for at udvikle applikationer uden bekymringer om deadlocks.

En anden vigtig egenskab ved Node.js er, at den er hændelsesdrevet. Dette betyder, at den bruger en hændelsesløkke som en runtime-konstruktion snarere end som et bibliotek. Denne hændelsesløkke er ansvarlig for Node.js’ evne til at udføre ikke-blokerende I/O-operationer.

Express (også kendt som Express.js) er en Node.js-ramme, der gør det muligt for Node.js at udføre specifikke opgaver. For eksempel spiller Express en afgørende rolle i, hvordan Node.js håndterer routing af en applikation, ved at forenkle processen. I de fleste Node.js-applikationer håndterer Express alle HTTP-anmodninger.

MongoDB er et NoSQL-databasestyringssystem. Ligesom Node.js er MongoDB banebrydende inden for sit felt. I længst tid har MongoDB været synonymt med NoSQL-databaser. Udviklere elsker at bruge MongoDB, fordi det er nemt at bruge og mindre stift end dets SQL-modstykker.

MEAN Stack

Det, der adskiller MEAN-stakken fra MERN-stakken, er teknologien på frontenden, som er Angular. Angular har en kompliceret historie. Den første version af Angular (AngularJS) blev bygget udelukkende med JavaScript. Den Angular, du kender i dag, er dog en TypeScript (som er et supersæt af JavaScript) webudviklingsplatform.

Angular er en komponentbaseret ramme, der giver indbygget support til væsentlige webudviklingsmekanismer, såsom routing. Derudover fungerer Angular som en udviklingsplatform, der tilbyder avancerede funktioner, som du typisk skal hente fra eksterne biblioteker eller rammer. En sådan avanceret funktion er Angulars internationaliseringsværktøj.

Internationaliseringsværktøjet letter lokalisering ved at udtrække mærket tekst til oversættelse til forskellige sprog. Dette værktøj understøtter flere oversættelser og giver dig endda mulighed for at formatere data baseret på placeringen af ​​applikationens bruger. På bagsiden af ​​MEAN-stakken har du Node.js, Express og MongoDB.

MEVN-stakken

Selvom MEVN-stakken nok er den mindst populære blandt de tre store JavaScript-stakke, opretholder den stadig et stærkt fællesskab. MEVN-stakken består af Node.js, Express, MongoDB og Vue.

Vue (også kendt som Vue.js) er en JavaScript-ramme. I lighed med React og Angular bruger Vue en komponentbaseret model, der giver dig mulighed for at udvikle både enkle og komplekse brugergrænseflader til dine applikationer. Denne ramme kan prale af to kerneegenskaber, den giver deklarativ gengivelse og reaktivitet.

Vue-rammen opnår deklarativ gengivelse ved at give dig mulighed for at beskrive en brugergrænseflades output gennem en JavaScript-tilstand. JavaScript-tilstand spiller også en vigtig rolle i denne teknologis evne til at være reaktiv, da den giver den mulighed for at opdatere Document Object Model (DOM), når der sker ændringer.

MERN vs. MEAN vs. MEVN

Sammenligningen mellem de tre store JavaScript-stakke kommer i det væsentlige ned til de tre teknologier på frontend. Derfor evaluerer tabellen nedenfor stakkene ved hjælp af React, Angular og Vue.

MERN

BETYDE

MEVN

Indlæringskurve

React har en jævn indlæringskurve.

Angular har en stejl indlæringskurve på grund af dens omfattende liste over funktioner og dens brug af TypeScript.

Vue anses for at være mere begyndervenlig sammenlignet med React, fordi den bruger en skabelonsyntaks, der ligner HTML, hvorimod React bruger JavaScript XML (JSX).

Økosystem

 • React bruger Redux-biblioteket til statsadministration.
 • React Router for routing.
 • Biblioteker såsom Material-UI og Bootstrap til komponentdesign.
 • Jest, Mocha og Chai er de mest populære værktøjer til test.
 • Angular bruger NgRx-biblioteket til statsforvaltning.
 • Angular har en indbygget router.
 • Kantet materiale til komponentdesign.
 • Har indbyggede testværktøjer.
 • Giver indbygget gengivelse på serversiden.
 • Vue bruger Pinia-biblioteket til statsadministration.
 • Vue Router til routing.
 • Komponentbiblioteker som Vuetify og Element UI til komponentdesign.
 • Vue har indbyggede testværktøjer.
 • Understøtter gengivelse på serversiden.

Licens og fællesskab

 • React har en MIT-licens.
 • React kan prale af et stort fællesskab og et omfattende udvalg af tredjepartsbiblioteker, såsom Redux, som kan hjælpe dig med at udvikle applikationer af høj kvalitet.
 • Angular har en MIT-licens.
 • Angular har også et stærkt fællesskab, og de fleste af dets ressourcer er indbygget.
 • Vue har en MIT-licens.
 • Vue har et voksende fællesskab, og mange af dets ressourcer er indbygget.

Fleksibilitet

React er meget fleksibel med hensyn til projektstrukturering og komponentgenanvendelighed.

Angular er selvbevidst om projektstruktur på grund af dets mange indbyggede funktioner og konventioner.

Vue falder et sted mellem React og Angular. Det giver et højt niveau af fleksibilitet, samtidig med at det tilbyder sit eget sæt af konventioner, når det er nødvendigt.

Sikkerhed

React har ingen indbyggede sikkerhedsfunktioner.

Angular har en indbygget sikkerhedsfunktion, der hjælper med at forhindre cross-site scripting (XSS) angreb.

Vue har også en indbygget sikkerhedsfunktion, der hjælper med at forhindre XSS-angreb.

Gengivelsesydelse

React bruger en Virtual DOM (VDOM), som er en kopi af den faktiske DOM. Når applikationens tilstand ændres, opretter React en virtuel repræsentation i VDOM, som senere opdaterer den faktiske DOM i en proces kaldet afstemning. Denne tilgang minimerer mængden af ​​faktisk DOM-manipulation (hvilket er en dyr operation).

Angular bruger en ændringsdetektionsmekanisme, der overvåger applikationstilstanden og opdaterer DOM, når den registrerer ændringer.

Vue bruger Reacts Virtual DOM og kombinerer det med sit eget reaktivitetssystem. Dette giver i det væsentlige Vue det bedste fra begge verdener, når det kommer til gengivelse.

Tilgængelighed

React understøtter ikke tilgængelighed.

Angular har flere værktøjer og funktioner, der understøtter tilgængelighed.

Vue understøtter ikke tilgængelighed.

Fordele ved Full Stack JavaScript

En åbenlys fordel ved full-stack JavaScript er, at det reducerer indlæringskurven for udviklere, der vælger at bruge det til fuld-stack udvikling. Det er også i sagens natur asynkront, hvilket gør det muligt for dig at udvikle mere skalerbare applikationer. Ydelsesmæssigt er JavaScript-runtime (især Node.js) blandt de bedste, hvilket giver imponerende server-side-behandling.

Der er dog en bemærkelsesværdig ulempe ved at have JavaScript i fuld stack. Selvom serverside JavaScript udmærker sig i både I/O-bundne og hændelsesdrevne processer, er det stadig ikke det ideelle valg til CPU-intensive opgaver, især når mere kraftfulde sprog som Python og Java er tilgængelige.