5 måder at finde gennemsnittet af en liste i Python

5 måder at finde gennemsnittet af en liste i Python

Python er et alsidigt programmeringssprog, der bruges til en bred vifte af opgaver, herunder dataanalyse og manipulation. En almindelig opgave inden for dataanalyse er at finde gennemsnittet af en liste med tal. I Python er der flere måder at gøre dette på, hver med sine egne fordele og ulemper. I denne artikel vil vi udforske fem forskellige metoder til at finde gennemsnittet af en liste i Python.

Oversigt

Gennemsnittet af en liste er summen af alle elementer i listen divideret med antallet af elementer i listen. Det er et mål for central tendens, der giver et generelt indblik i fordelingen af data i en liste.

Metoder

1. Brug funktionen sum() og len()

Den mest ligetil måde at finde gennemsnittet af en liste i Python på er at bruge funktionerne sum() og len(). sum()-funktionen returnerer summen af alle elementer i en liste, mens len()-funktionen returnerer antallet af elementer i en liste.

python
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
gennemsnit = sum(liste) / len(liste)
print(gennemsnit)

Udskriver 3.0

2. Brug statistikmodulet

Statistikmodulet i Python indeholder en række funktioner til statistisk analyse, herunder mean(). mean()-funktionen returnerer gennemsnittet af en liste med tal.

python
import statistics

liste = [1, 2, 3, 4, 5]
gennemsnit = statistics.mean(liste)
print(gennemsnit)

Udskriver 3.0

3. Brug NumPy-biblioteket

NumPy er et bibliotek i Python, der giver support til videnskabelig beregning. Det indeholder en række funktioner, herunder mean(), som kan bruges til at finde gennemsnittet af en liste.

python
import numpy as np

liste = [1, 2, 3, 4, 5]
gennemsnit = np.mean(liste)
print(gennemsnit)

Udskriver 3.0

4. Brug Pandas-biblioteket

Pandas er et bibliotek i Python, der giver support til dataanalyse og -manipulation. Det indeholder en række funktioner, herunder mean(), som kan bruges til at finde gennemsnittet af en liste eller serie.

python
import pandas as pd

liste = [1, 2, 3, 4, 5]
gennemsnit = pd.Series(liste).mean()
print(gennemsnit)

Udskriver 3.0

5. Brug en listeforståelse

En listeforståelse i Python er en kortfattet måde at oprette en ny liste på baseret på en eksisterende liste. Den kan bruges til at finde gennemsnittet af en liste ved at summere elementerne i listen og derefter dividere med antallet af elementer.

python
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
gennemsnit = sum(liste) / len(liste)
print(gennemsnit)

Udskriver 3.0

Konklusion

Der er flere forskellige måder at finde gennemsnittet af en liste i Python på. Den mest passende metode afhænger af den specifikke opgave og de tilgængelige biblioteker.

* Hvis du kun arbejder med en liste med tal og ikke har brug for yderligere statistiske funktioner, kan du bruge funktionerne sum() og len().
* Hvis du har brug for flere statistiske funktioner, kan du bruge statistikmodulet.
* Hvis du arbejder med store datasæt og har brug for avanceret videnskabelig beregning, kan du bruge NumPy-biblioteket.
* Hvis du arbejder med Pandas-datasæt, kan du bruge mean()-funktionen fra Pandas-biblioteket.
* Hvis du har brug for en kortfattet måde at finde gennemsnittet på, kan du bruge en listeforståelse.

Ved at forstå disse forskellige metoder kan du vælge den mest effektive og passende måde at finde gennemsnittet af en liste i Python på.

Ofte stillede spørgsmål

* Hvad er forskellen mellem gennemsnit og median?

Gennemsnittet er summen af alle elementer i en liste divideret med antallet af elementer, mens medianen er det midterste element i en sorteret liste. Gennemsnittet kan påvirkes af ekstreme værdier, mens medianen ikke.

* Hvordan finder jeg gennemsnittet af en liste med tal og tekst?

Hvis listen indeholder både tal og tekst, vil funktionerne sum() og len() mislykkes. Du skal i stedet bruge en listeforståelse eller Pandas-biblioteket til at finde gennemsnittet af kun numeriske elementer.

* Hvordan finder jeg gennemsnittet af en liste med negative tal?

Metoderne beskrevet i denne artikel fungerer også for lister med negative tal. Det negative tegn vil blive inkluderet i beregningen af gennemsnittet.

* Hvordan finder jeg gennemsnittet af en tom liste?

Hvis du forsøger at finde gennemsnittet af en tom liste, vil len()-funktionen returnere 0. Dette vil føre til en ZeroDivisionError. For at undgå dette kan du kontrollere, om listen er tom, før du beregner gennemsnittet.

* Hvad er det harmoniske gennemsnit?

Det harmoniske gennemsnit er et mål for central tendens, der beregnes som n divideret med summen af de inverse værdier af elementerne i en liste. Det bruges ofte til at håndtere data, hvor hastigheder eller satser er involveret.

* Hvad er det geometriske gennemsnit?

Det geometriske gennemsnit er et mål for central tendens, der beregnes som n’te rod af produktet af elementerne i en liste. Det bruges ofte til at håndtere data, der er eksponentielt fordelt.

* Hvordan finder jeg gennemsnittet af en liste med vægtede elementer?

Hvis elementerne i listen har tilknyttede vægte, kan du bruge en listeforståelse eller Pandas-biblioteket til at beregne et vægtet gennemsnit.

* Hvordan finder jeg gennemsnittet af en liste med manglende værdier?

Hvis listen indeholder manglende værdier, kan du bruge nanmean()-funktionen fra NumPy-biblioteket til at beregne gennemsnittet under udelukkelse af manglende værdier.