Sådan bruges DROP-funktionen i Excel

Microsoft Excel kommer spækket med en række nyttige funktioner at udforske. Noget af dets funktionalitet kan komme til nytte, når du mindst venter det. Hvis du nogensinde har spekuleret på, om du kunne “beskære” eller “trimme” et datasæt uden at slette de originale oplysninger, vil du være interesseret i Excels DROP-funktion. Læs videre for at finde ud af, hvordan det virker, og hvor det kan være nyttigt for dig.

Hvad er DROP-funktionen i Microsoft Excel?

DROP-funktionen i Excel giver dig mulighed for at fjerne et bestemt antal rækker eller kolonner (eller begge) fra et bestemt sæt data. Dette er nyttigt til at fjerne overskrifter og sidefødder fra datasæt eller bryde mindre tabeller ud af større til mere fokuseret, granulær analyse.

Funktionens hovedbegrænsning er, at du ikke kan fjerne en række eller kolonne fra midten af ​​arrayet og derefter sy resten sammen; DROP-funktionen fjerner kun rækker eller kolonner fra enderne af arrayet. Du bliver nødt til at sammensætte flere DROP-funktioner, bruge en anden formel eller omarrangere dit array for at fjerne data fra midten af ​​et sæt.

  Sådan undgår du Infinity War-spoilere, indtil du ser filmen

Forstå syntaksen af ​​DROP-funktionen

DROP-funktionen er relativt enkel og indeholder kun tre argumenter, der alle er relativt ligetil.

 =DROP(array,rows,[columns]) 

Array-argumentet angiver det datasæt, der vil blive ændret. Argumentet rows definerer antallet af rækker, der fjernes fra starten af ​​arrayet. På samme måde definerer kolonner-argumentet, hvor mange kolonner der skal fjernes fra starten af ​​arrayet.

Du kan ændre “rækker” og “kolonner” argumenterne for at fjerne dem fra slutningen af ​​arrayet i stedet for ved at sætte et negativt tal i værdien. For eksempel vil indtastning af “3” i “rækker”-argumentet fjerne de første tre rækker af data i arrayet, men at skrive “-3” vil fjerne de sidste tre rækker af data i stedet.

  Sådan opslår du et job på LinkedIn og finder den perfekte pasform til din virksomhed

Hvis arrayet er tomt, eller antallet af specificerede rækker eller kolonner i deres respektive argumenter er nul, returnerer Excel et “#CALC!” fejl, og funktionen virker ikke.

Sådan bruger du DROP-funktionen i Excel

Lad os demonstrere DROP-funktionen i praksis ved at arbejde med et eksempelregneark med produktordrer i en hypotetisk elektronikbutik.

I vores eksempel arbejder vi på en rapport, der måler strømmen af ​​lagerbeholdning, som normalt kræver, at produktordrenumrene fjernes fra arket. Mens vi sætter vores ark sammen, finder vi ud af fra kundeservice, at de sidste fire ordrer på dagen er blevet returneret, og vi skal fjerne dem fra salgslisten.

Vi søger at fjerne de sidste fire ordrer fra tabellen, som er arrangeret på tværs af rækkerne, samt ordrenumrene, som vises i en kolonne. Begge disse opgaver er relativt nemme at udføre ved at bruge DROP-funktionen.

I celle J1 skal du skrive eller indsætte nedenstående formel i dit regneark og trykke på Enter.

 =DROP(A1:G17,-4,1) 

Denne formel beder DROP-funktionen om først at tage vores data som matrixen (fra cellerne A1 til G17). Derefter sættes værdien af ​​funktionens “rækker”-argument til “-4”. Dette fortæller funktionen at arbejde baglæns og fjerne fire rækker fra enden af ​​arrayet i stedet for fra toppen.

  Sådan får du to telefoner til at ringe til hinanden

Til sidst er “kolonner”-argumentet sat til “1” for at instruere funktionen til at arbejde fra begyndelsen af ​​arket og fjerne den første kolonne fra arrayet.

Ligesom i outputtet fra vores eksempel kan du måske bemærke nogle formateringsforskelle i det resulterende array, men disse er ikke et resultat af funktionen. Disse udseendeproblemer løses nemt med indstillinger fra sektionerne “Skrifttype” og “Nummer” på “Hjem”-båndet i Excel.

Hjælp dine data med at falde på plads med Excels DROP-funktion

Microsoft Excel har en lang række unikke funktioner til at organisere, analysere og endda designe dine data, så du kan opnå de resultater, du ønsker, og præsentere dine oplysninger bedst muligt.

Funktioner som DROP kan virke usædvanlige, men de er nyttige, når dine data giver usædvanlige udfordringer at erobre. Der er endnu mere, du kan gøre med dine regneark, som bare venter på at blive opdaget i de mange funktioner i Microsoft Excel.