Sådan bruges den INDIREKTE funktionen i Excel

Excel tilbyder forskellige funktioner, der hjælper dig med at udføre dine analyseopgaver effektivt. En fleksibel funktion er INDIREKTE-funktionen, som giver dig mulighed for at henvise til celler baseret på skiftende kriterier, hvilket gør dine regneark mere alsidige.

Denne guide vil tage dig gennem INDIREKTE-funktionen, der dækker dens definition, og hvordan du bruger funktionen effektivt i dine regneark.

Hvad er den INDIREKTE funktionen i Excel?

Funktionen INDIREKTE i Excel bruges til at referere til celler, områder eller navngivne områder indirekte ved at bruge en tekststreng som reference. I modsætning til andre funktioner, der kræver direkte cellereferencer, giver INDIREKTE-funktionen dig mulighed for at oprette referencer baseret på celleindhold.

  Sådan stopper du Skype fra at slå andre lyde fra på pc'en

Den INDIREKTE-funktion i Excel følger en ligetil syntaks:

 =INDIRECT(ref_text, [A1]) 

Hvor:

  • ref_text: Dette er det påkrævede argument og repræsenterer den tekststreng, der indeholder en gyldig cellereference. Det kan være en cellereference (f.eks. A1), et navngivet område (f.eks. Priser) eller en tekststreng omgivet af anførselstegn (f.eks. Ark1!A2).
  • [A1]: Dette er et valgfrit argument, der angiver, om referencestilen skal være A1 (TRUE) eller R1C1 (FALSK). Som standard er den sat til TRUE.

Sådan bruges den INDIREKTE funktionen i Excel

Her er nogle eksempler på, hvordan du bruger INDIREKTE-funktionen i Excel:

1. Hentning af værdier baseret på en cellereference

Du kan bruge INDIREKTE med MATCH-funktionen i Excel til at hente en værdi fra et område baseret på en cellereference. Her er et eksempel:

Antag, at du har en liste over varer i kolonne A (A2:A8) og deres tilsvarende priser i kolonne B (B2:B8). I celle D2 har du det varenavn, du vil hente prisen for, lad os sige Æbler.

  Sådan beskæres billeder i forskellige former (firkantet, cirkel, trekant)

For at hente prisen for varen “Æbler” ved hjælp af INDIREKTE-funktionen kombineret med MATCH-funktionen, kan du bruge følgende formel:

 =INDIRECT("B" & MATCH(D2, A2:A8, 0)) 

I denne formel:

  • MATCH(D2, A2:A8, 0) finder rækkenummeret, hvor æbler er placeret på listen.
  • “B” & MATCH(D2, A2:A8, 0) kombinerer “B” med rækkenummeret for at skabe referencen “B5” (forudsat at “Æbler” er i celle A5).
  • Til sidst henter INDIREKTE(“B5”) værdien fra celle B5, som er prisen for æbler.

2. Beregning af summen af ​​et celleområde

Antag, at du har et ark med forskellige værdier i cellerne A1 til A7. Du kan beregne summen af ​​området ved hjælp af INDIREKTE-funktionen. Her er den formel, du skal bruge:

 =SUM(INDIRECT("A1:A7")) 

Denne formel bruger funktionen INDIREKTE til at henvise til området (A1:A7) og bruger derefter SUM-funktionen til at beregne summen af ​​værdierne inden for dette område.

3. Henvisning til de navngivne områder

Hvis du har defineret et navngivet område, kan du bruge funktionen INDIREKTE til at referere og udføre beregninger på området.

  10 bedste WordPress CRM-plugins til at øge forretningseffektiviteten

Antag, at du har et datasæt, der indeholder salgstal for forskellige måneder. Vi bruger funktionen INDIREKTE til at få det gennemsnitlige salg for hver uge i måneden.

 =AVERAGE(INDIRECT(F2)) 

Denne formel refererer til det navngivne område, der er angivet i celle F2 (som Uge1, der refererer til cellerne B2:B6) og beregner gennemsnittet af værdierne inden for dette område.

4. Reference til celler fra et andet ark

Antag, at du har en projektmappe med to ark: Bydata og Rapport. Bydatabladet indeholder oplysninger om forskellige byer. I rapportarket vil du oprette en oversigt, der refererer til data fra CityData-arket, såsom befolkningen i Kinshasa.

Indtast følgende formel i en hvilken som helst celle i rapportarket:

 =INDIRECT("CityData!C6") 

Denne formel viser populationen af ​​Kinshasa fra celle C6 i CityData-arket. Du kan også justere cellereferencerne i INDIREKTE-funktionen for at hente data fra CityData-arket for forskellige byer eller informationstyper.

Fleksibel datareference med Excels INDIREKTE funktion

Den INDIREKTE-funktion i Excel er et alsidigt værktøj, der giver dig mulighed for at skabe dynamiske og fleksible referencer i dine regneark. Ved at forstå dens syntaks og applikationer kan du maksimere den og øge dine datamanipulations- og analysefærdigheder. Uanset om du arbejder på komplekse rapporter eller konsoliderer data, er INDIREKTE-funktionen en nøgleressource i dit Excel-arsenal.