Information Security Management System (ISMS) Forklaret på 5 minutter eller mindre

Trusselaktører angriber uophørligt virksomheder for at stjæle følsomme data. Så du skal styrke informationssikkerheden nu mere end nogensinde.

Med et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) på plads kan du effektivt beskytte dine værdifulde data og sikre forretningskontinuitet under enhver sikkerhedshændelse.

Hvad mere er, kan et ISMS også hjælpe dig med at overholde lovgivningen og undgå juridiske konsekvenser.

Denne detaljerede guide vil udpakke alt, hvad du bør vide om et ISMS, og hvordan du implementerer det.

Lad os dykke ned.

Hvad er en ISMS?

Et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) sætter politikker og procedurer til at instruere, overvåge og forbedre informationssikkerheden i din virksomhed.

Et ISMS dækker også, hvordan man beskytter en organisations følsomme data mod at blive stjålet eller ødelagt og beskriver alle de afhjælpningsprocesser, der er nødvendige for at opfylde infosec-målene.

Hovedmålet med at implementere et ISMS er at identificere og adressere sikkerhedsrisici omkring informationsaktiver i din virksomhed.

Et ISMS beskæftiger sig typisk med adfærdsmæssige aspekter af medarbejdere og leverandører, mens de håndterer organisatoriske data, sikkerhedsværktøjer og en plan for forretningskontinuitet i tilfælde af enhver sikkerhedshændelse.

Selvom de fleste organisationer implementerer ISMS omfattende for at minimere informationssikkerhedsrisici, kan du også implementere et ISMS til systematisk at administrere enhver bestemt type data, såsom kundedata.

Hvordan virker ISMS?

Et ISMS giver dine medarbejdere, leverandører og andre interessenter en struktureret ramme til at administrere og beskytte følsomme oplysninger i virksomheden.

Da et ISMS omfatter sikkerhedspolitikker og retningslinjer for, hvordan processer og aktiviteter relateret til informationssikkerhed skal administreres sikkert, kan implementering af et ISMS hjælpe med at undgå sikkerhedshændelser som databrud.

Derudover sætter et ISMS politikker for roller og ansvar for personer, der er ansvarlige for systematisk at styre informationssikkerheden i din virksomhed. Et ISMS skitserer procedurer for dine sikkerhedsteammedlemmer til at identificere, vurdere og mindske risici forbundet med behandling af følsomme data.

Implementering af et ISMS vil hjælpe dig med at overvåge effektiviteten af ​​dine informationssikkerhedsforanstaltninger.

Den meget udbredte internationale standard til oprettelse af et ISMS er ISO/IEC 27001. Den Internationale Standardiseringsorganisation og Den Internationale Elektrotekniske Kommission udviklede den i fællesskab.

ISO 27001 definerer sikkerhedskrav, som et ISMS skal opfylde. ISO/IEC 27001-standarden kan guide din virksomhed i at skabe, implementere, vedligeholde og løbende forbedre ISMS.

At have ISO/IEC 27001-certificering betyder, at din virksomhed er forpligtet til at administrere følsomme oplysninger sikkert.

Hvorfor din virksomhed har brug for en ISMS

Følgende er de vigtigste fordele ved at bruge et effektivt ISMS i din virksomhed.

  Kan du få flere brugerkonti på en iPad?

Beskytter dine følsomme data

Et ISMS hjælper dig med at beskytte informationsaktiver, uanset deres type. Det betyder, at papirbaseret information, digitalt gemte data på en harddisk og information gemt i skyen kun vil være tilgængelige for autoriseret personale.

Desuden vil ISMS reducere datatab eller tyveri.

Hjælper med at opfylde lovgivningsmæssige overholdelse

Nogle brancher er bundet af loven for at beskytte kundedata. For eksempel sundheds- og finansbranchen.

At have et ISMS implementeret hjælper din virksomhed med at opfylde lovgivningsmæssige overholdelse og kontraktmæssige krav.

Tilbyder forretningskontinuitet

Implementering af et ISMS forbedrer beskyttelsen mod cyberangreb rettet mod informationssystemer for at stjæle følsomme data. Som et resultat heraf minimerer din organisation forekomsten af ​​sikkerhedshændelser. Det betyder færre forstyrrelser og mindre nedetid.

Et ISMS tilbyder også retningslinjer for at navigere gennem sikkerhedshændelser som databrud på en måde, der minimerer nedetid.

Reducerer driftsomkostninger

Når du implementerer et ISMS i din virksomhed, foretager du en dybdegående risikovurdering af alle informationsaktiver. Derfor kan du identificere aktiver med høj risiko og aktiver med lav risiko. Dette hjælper dig med at bruge dit sikkerhedsbudget strategisk til at købe de rigtige sikkerhedsværktøjer og undgå vilkårlige udgifter.

Databrud koster enorme mængder penge. Da et ISMS minimerer sikkerhedshændelser og reducerer nedetid, kan det reducere driftsomkostningerne i din virksomhed.

Forbedre cybersikkerhedskulturen

Et ISMS tilbyder en ramme og en systematisk tilgang til styring af sikkerhedsrisici forbundet med informationsaktiver. Det hjælper sikkert dine medarbejdere, leverandører og andre interessenter med at behandle følsomme data. Som et resultat heraf forstår de de risici, der er forbundet med informationsaktiver og følger bedste sikkerhedspraksis for at beskytte disse aktiver.

Forbedrer den generelle sikkerhedsstilling

Når du implementerer et ISMS, bruger du forskellige sikkerheds- og adgangskontroller til at beskytte dine informationsdata. Du opretter også en stærk sikkerhedspolitik for risikovurdering og risikobegrænsning. Alt dette forbedrer din virksomheds overordnede sikkerhedsposition.

Hvordan man implementerer en ISMS

De følgende trin kan hjælpe dig med at implementere et ISMS i din virksomhed for at forsvare dig mod trusler.

#1. Sæt mål

At sætte mål er afgørende for succesen med det ISMS, du implementerer i din virksomhed. Dette skyldes, at målsætninger giver dig en klar retning og formål med at implementere et ISMS og hjælper dig med at prioritere ressourcer og indsatser.

Så sæt klare mål for implementering af et ISMS. Bestem, hvilke aktiver du vil beskytte, og hvorfor du vil beskytte dem. Tænk på dine medarbejdere, leverandører og andre interessenter, der administrerer dine følsomme data, når du sætter mål.

#2. Udfør en risikovurdering

Det næste trin er at udføre en risikovurdering, herunder evaluering af informationsbehandlingsaktiver og udførelse af risikoanalyse.

Korrekt aktividentifikation er afgørende for succesen med det ISMS, du planlægger at implementere i din virksomhed.

Opret en fortegnelse over forretningskritiske aktiver, som du ønsker at beskytte. Din aktivliste kan omfatte, men er ikke begrænset til, hardware, software, smartphones, informationsdatabaser og fysiske placeringer. Overvej derefter trusler og sårbarheder ved at analysere de risikofaktorer, der er knyttet til dine valgte aktiver.

Analyser også risikofaktorer ved at vurdere de juridiske krav eller retningslinjer for overholdelse.

Når du har et klart billede af risikofaktorer forbundet med informationsaktiver, du ønsker at beskytte, skal du veje virkningen af ​​disse identificerede risikofaktorer for at bestemme, hvad du skal gøre ved disse risici.

  Sådan deaktiveres meddelelser midlertidigt i Firefox

Baseret på virkningen af ​​risici kan du vælge at:

Reducer risiciene

Du kan implementere sikkerhedskontroller for at reducere risici. For eksempel er installation af online sikkerhedssoftware en måde at reducere informationssikkerhedsrisikoen på.

Overfør risici

Du kan købe cybersikkerhedsforsikring eller samarbejde med en tredjepart for at bekæmpe risici.

Accepter risiciene

Du kan vælge ikke at gøre noget, hvis omkostningerne til sikkerhedskontrol for at afbøde disse risici opvejer værdien af ​​tabet.

Undgå risici

Du kan beslutte at ignorere risiciene, selvom disse risici kan forårsage uoprettelig skade på din virksomhed.

Du skal selvfølgelig ikke undgå risici og tænke på at reducere og overføre risici.

#3. Har værktøjer og ressourcer til risikostyring

Du har oprettet en liste over risikofaktorer, der skal afbødes. Det er tid til at forberede sig på risikostyring og oprette en håndteringsplan for hændelsesrespons.

Et robust ISMS identificerer risikofaktorer og giver effektive foranstaltninger til at mindske risici.

Baseret på organisatoriske aktivers risici, implementer værktøjer og ressourcer, der hjælper dig med at mindske risici totalt. Dette kan omfatte oprettelse af sikkerhedspolitikker for at beskytte følsomme data, udvikling af adgangskontroller, politikker til styring af leverandørforhold og investering i sikkerhedssoftwareprogrammer.

Du bør også udarbejde retningslinjer for menneskelig ressourcesikkerhed og fysisk og miljømæssig sikkerhed for at forbedre informationssikkerheden omfattende.

#4. Træn dine medarbejdere

Du kan implementere de nyeste cybersikkerhedsværktøjer til at beskytte dine informationsaktiver. Men du kan ikke have optimal sikkerhed, medmindre dine medarbejdere kender det udviklende trussellandskab, og hvordan man beskytter følsomme oplysninger mod at blive kompromitteret.

Derfor bør du regelmæssigt gennemføre sikkerhedsbevidsthedstræning i din virksomhed for at sikre, at dine medarbejdere kender almindelige datasårbarheder forbundet med informationsaktiver, og hvordan man forebygger og afbøder trusler.

For at maksimere succesen med dit ISMS, bør dine medarbejdere forstå, hvorfor ISMS er afgørende for virksomheden, og hvad de skal gøre for at hjælpe virksomheden med at nå målene for ISMS. Hvis du til enhver tid foretager ændringer i dit ISMS, skal du gøre dine medarbejdere opmærksomme på det.

#5. Få udført certificeringsrevisionen

Hvis du vil vise forbrugere, investorer eller andre interesserede parter, at du har implementeret et ISMS, skal du kræve et overensstemmelsescertifikat udstedt af et uafhængigt organ.

For eksempel kan du beslutte dig for at blive ISO 27001 certificeret. For at gøre det skal du vælge et akkrediteret certificeringsorgan til ekstern revision. Certificeringsorganet vil gennemgå din praksis, politikker og procedurer for at vurdere, om det ISMS, du har implementeret, opfylder kravene i ISO 27001-standarden.

Når certificeringsorganet er tilfreds med, hvordan du styrer informationssikkerheden, vil du modtage ISO/IEC 27001-certificeringen.

Certifikatet er normalt gyldigt i op til 3 år, forudsat at du udfører rutinemæssige interne audits som en løbende forbedringsproces.

#6. Lav en plan for løbende forbedringer

Det siger sig selv, at et vellykket ISMS kræver løbende forbedringer. Så du bør overvåge, kontrollere og auditere dine informationssikkerhedsforanstaltninger for at vurdere deres effektivitet.

Hvis du støder på en mangel eller identificerer en ny risikofaktor, skal du implementere de nødvendige ændringer for at løse problemet.

ISMS bedste praksis

Følgende er den bedste praksis for at maksimere succesen med dit informationssikkerhedsstyringssystem.

Overvåg dataadgang strengt

For at gøre dit ISMS vellykket, skal du overvåge dataadgang i din virksomhed.

Sørg for at kontrollere følgende:

  • Hvem har adgang til dine data?
  • Hvor tilgås dataene?
  • Hvornår tilgås dataene?
  • Hvilken enhed bruges til at få adgang til dataene?
  12 apps, der betaler dig for at gå

Derudover bør du også implementere en centralt styret ramme for at holde styr på login-legitimationsoplysninger og -godkendelser. Dette vil hjælpe dig med at vide, at kun autoriserede personer har adgang til følsomme data.

Hærd sikkerheden af ​​alle enheder

Trusselsaktører udnytter sårbarheder i informationssystemer til at stjæle data. Så du bør skærpe sikkerheden for alle enheder, der behandler følsomme data.

Sørg for, at alle softwareprogrammer og operativsystemer er indstillet til automatisk opdatering.

Håndhæv stærk datakryptering

Kryptering er et must for at beskytte dine følsomme data, da det vil forhindre trusselsaktører i at læse dine data i tilfælde af databrud. Så gør det til en regel at kryptere alle følsomme data, uanset om de bliver gemt på en harddisk eller skyen.

Sikkerhedskopier følsomme data

Sikkerhedssystemer fejler, databrud sker, og hackere krypterer data for at få løsesummen. Så du bør sikkerhedskopiere alle dine følsomme data. Ideelt set bør du sikkerhedskopiere dine data både digitalt og fysisk. Og sørg for at kryptere alle dine sikkerhedskopierede data.

Du kan udforske disse sikkerhedskopieringsløsninger til mellemstore og store virksomheder.

Reviderer regelmæssigt interne sikkerhedsforanstaltninger

Den eksterne revision er en del af certificeringsprocessen. Men du bør også regelmæssigt revidere dine informationssikkerhedsforanstaltninger internt for at identificere og rette sikkerhedshuller.

Mangler ved en ISMS

En ISMS er ikke idiotsikker. Her er de kritiske mangler ved en ISMS.

Menneskelige fejl

Menneskelige fejl er uundgåelige. Du har muligvis sofistikerede sikkerhedsværktøjer. Men et simpelt phishing-angreb kan potentielt vildlede dine medarbejdere, hvilket får dem til uforvarende at afsløre login-legitimationsoplysninger for kritiske informationsaktiver.

Regelmæssig træning af dine medarbejdere i bedste praksis for cybersikkerhed kan effektivt minimere menneskelige fejl i din virksomhed.

Hurtigt udviklende trussellandskab

Der dukker hele tiden nye trusler op. Så din ISMS kan kæmpe for at give dig tilstrækkelig informationssikkerhed i det udviklende trussellandskab.

Regelmæssig intern revision af dit ISMS kan hjælpe dig med at identificere sikkerhedshuller i dit ISMS.

Ressourcebegrænsning

Det er overflødigt at sige, at du har brug for betydelige ressourcer for at implementere et omfattende ISMS. Små virksomheder med begrænsede budgetter kan kæmpe for at implementere tilstrækkelige ressourcer, hvilket resulterer i utilstrækkelig ISMS-implementering.

Nye teknologier

Virksomheder tager hurtigt i brug nye teknologier som kunstig intelligens eller tingenes internet (IoT). Og det kan være skræmmende at integrere disse teknologier i din eksisterende ISMS-ramme.

Tredjepartsrisici

Din virksomhed vil sandsynligvis stole på tredjepartsleverandører, leverandører eller tjenesteudbydere for forskellige aspekter af dens drift. Disse eksterne enheder kan have sikkerhedssårbarheder eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Din ISMS behandler muligvis ikke informationssikkerhedsrisici, som disse tredjeparter udgør.

Så implementer tredjeparts risikostyringssoftware for at afbøde sikkerhedstrusler fra tredjeparter.

Læringsressourcer

Implementering af et ISMS og forberedelse til den eksterne revision kan være overvældende. Du kan gøre din rejse lettere ved at gennemgå følgende værdifulde ressourcer:

#1. ISO 27001:2013 – Informationssikkerhedsstyringssystem

Dette Udemy-kursus hjælper dig med at forstå et overblik over ISO 27001, forskellige kontroltyper, almindelige netværksangreb og meget mere. Kursets varighed er 8 timer.

#2. ISO/IEC 27001:2022. Informationssikkerhedsstyringssystem

Hvis du er helt nybegynder, er dette Udemy-kursus ideelt. Kurset indeholder en oversigt over ISMS, information om ISO/IEC 27001 rammeværket for informationssikkerhedsstyring, viden om forskellige sikkerhedskontroller mv.

#3. Styring af informationssikkerhed

Denne bog indeholder alle de nødvendige oplysninger, du behøver at vide for at implementere et ISMS i din virksomhed. Management of Information Security har kapitler om informationssikkerhedspolitik, risikostyring, sikkerhedsstyringsmodeller, sikkerhedsstyringspraksis og meget mere.

#4. ISO 27001 håndbog

Som navnet antyder, kan ISO 27001 Håndbog fungere som en manual til implementering af et ISMS i din virksomhed. Det dækker nøgleemner, såsom ISO/IEC 27001-standarder, informationssikkerhed, risikovurdering og ledelse mv.

Disse nyttige ressourcer vil give dig et solidt grundlag for at implementere et ISMS effektivt i din virksomhed.

Implementer et ISMS for at beskytte dine følsomme data

Trusselaktører målretter utrætteligt virksomheder for at stjæle data. Selv et mindre databrud kan forårsage alvorlig skade på dit brand.

Derfor bør du øge informationssikkerheden i din virksomhed ved at implementere et ISMS.

Desuden opbygger et ISMS tillid og øger brandværdien, da forbrugere, aktionærer og andre interesserede parter vil tro, at du følger den bedste praksis for at beskytte deres data.