Hvad er grøn teknologi, og hvorfor er det vigtigt for fremtiden?

Udnyt grøn teknologi i din virksomhed til bæredygtig vækst og bidrag positivt til det langsigtede gode for det naturlige miljø.

Konventionel teknologi som udvinding af fossilt brændsel, termisk elektricitet, drivhusgasser til køling, plastikindpakninger, pesticider på landbrugsmarker osv. har forårsaget omfattende miljøskader.

Forurenende stoffer som CO2 og andre drivhusgasser har hævet jordens gennemsnitstemperatur hurtigt siden den industrielle revolution.

Virksomheder og iværksættere skal tage stilling til at sætte en stopper for denne ødelæggelse af naturen ved at indføre grøn teknologi i deres respektive brancher.

Hvad er grøn teknologi?

Grøn teknologi er en niche af teknologiske processer, metoder og produkter, der ikke påvirker miljøet negativt. Fra et produktions-, opbevarings-, forsyningskæde-, forbrugs- og bortskaffelsessynspunkt tilføjer du ikke ekstra kulstof, andre forurenende stoffer eller varme til det omgivende miljø.

Grøn teknologi har mange navne i branchen, og disse er som følger:

 • Bæredygtig teknologi
 • Grøn teknologi
 • Miljøteknologi
 • Ren teknologi
 • Klimateknik
 • Clean-Energy Tech

Derudover betragtes enhver teknologi, der ikke tilføjer omfattende forurening og kulstof til naturen og hjælper med at mindske risikoen for kulstofemission, også som en gren af ​​grøn teknologi.

Du vil se, at klimateknologi for det meste bruger følgende processer til at reducere jordens CO2- og varmebelastning:

 • Øge den naturlige lagring af kulstof via træplantage, gartneriforskning, algeopdræt mv.
 • Opfang metan og andre forurenende gasser fra lossepladser til industri- eller boligbrug.
 • Bortskaffelse af giftige lossepladser, industrispildevand, boligaffald osv. på en miljøvenlig måde.
 • Forny nye industrielle processer, der kræver mindre energi, plads og arbejdsstyrke til produktion, forsyningskæde, opbevaring osv.
 • Invester i landbrugsforskning for at øge afgrødeproduktionen pr. hektar og redde skovene fra behovet for skovrydning.
 • Øg bevidstheden blandt globale borgere for at hjælpe virksomheder og regeringer med miljøbeskyttelse og helbredelse.

Dernæst vil vi undersøge betydningen af ​​Green Tech.

Betydning

Green Tech er vigtigt for at generere processer for at minimere emissioner, som andre teknologier producerer. Det vil også vise menneskehedens måder at opdage nye teknologier på, som ikke påvirker miljøet drastisk, såsom kulfyrede elektricitetsværker, fossilbrændstofdrevne biler, energikrævende datacentre osv.

Komponenter af Green Tech, som clean tech, klimateknologi osv., vil tilbyde nye processer og arbejdsgange for at stoppe yderligere nedbrydning af naturen i den hastighed, vi ser i dag. Helbred naturen ved at udforske innovative og nye teknologikoncepter, der er omkostningseffektive og nemme at implementere.

  Sådan fejlfindes websider, der ikke indlæses

Enhver virksomhed skal adoptere Green Tech eller investere i bæredygtig teknologi for at bidrage direkte eller indirekte til miljøet.

Green Tech vs. Clean Tech

Både Green Tech og Clean Tech hjælper os med at bekæmpe klimaændringer, genoprette naturen og vokse bæredygtigt. Der er dog nogle grundlæggende forskelle som nedenfor:

FeaturesGreen TechClean TechResource UsageFremmer minimalt ressourceforbrug.Fremmer effektivt ressourceforbrug.MiljøpåvirkningReducerer miljøpåvirkningen ved at bevare naturressourcer som vandområder, skove, fossile brændstoffer osv.Reducerer miljøpåvirkningen gennem teknologi som energieffektiv belysning, lavenerginetværksenheder, minimal industriel udledning osv. MiljøelementerDen fokuserer på alle mulige elementer, der udgør naturen.Fokuserer på specifikke naturressourcer som vand, luft osv. Industrielle processer Påvirker industrielle processer ved at reducere ressourceforbrug og fremme genanvendelse.Påvirker industrielle processer ved at øge effektiviteten, ydeevnen, og produktivitet.

Mål

Hovedformålet med grøn teknologi er at hjælpe andre teknologier med at opnå bæredygtig vækst uden at skade det omgivende miljø på lang sigt. Andre bemærkelsesværdige mål for bæredygtig teknologi er som nedenfor:

#1. Skab en balance mellem energikilder

Reducer brugen af ​​ikke-vedvarende energi, så mængden af ​​forbrugt ikke-vedvarende energi matcher de vedvarende energier, der bruges af industrierne.

#2. Spar vedvarende energikilder

Styr forbruget af vedvarende energi til et niveau, hvor det ikke krydser dets produktionsvolumen.

#3. Red naturen fra overudnyttelse

Fungerer som en teknologisk proces for at sikre, at menneskelige og industrielle aktiviteter ikke overstiger naturens regenererings- og absorptionskapacitet.

#4. Skaber ren energi

Sikring af let adgang til pålidelig, moderne, bæredygtig og økonomisk overkommelig energi.

#5. Energieffektivitet

Forbedring af energieffektiviteten af ​​alle konventionelle og nye tids industrielle processer for at reducere emissioner og energiindtag.

#6. Skub for vedvarende energi i alle brancher

Øge andelen af ​​vedvarende energi i den globale blanding af alle typer energiforbrug.

#7. Reducer forretningsomkostninger

Giv bedre ydeevne og produktionskapacitet af forretningsprocesser til lavere omkostninger.

#8. Fremme bevarelsen af ​​ressourcer

Det hjælper industrier og husholdninger med at bruge naturressourcer ansvarligt og effektivt uden spild. Det vil også lede efter måder at reducere forurening, spild og forbrug af ressourcer.

#9. Forskning i bæredygtig teknologi

Forny bæredygtige teknologier, der opfylder globale forbrugeres behov uden at påvirke naturen.

#10. Udskift gamle processer

Opsøg eksisterende processer, der skader miljøet og erstat dem med innovative processer, der ikke skader miljøet i samme takt som den gamle proces gjorde.

#11. Cradle-to-Cradle-produktion

Fremme og levere produktionsprocesser, der vil producere varer, der lettere kan genanvendes end eksisterende varer med kun engangsbrug, populært kendt som cirkulær økonomi.

Eksempler på den virkelige verden

Grøn kodning

Længere computerkoder betyder længere køretider og større energiforbrug. Derfor satser dataloger på grøn kodning.

Grønne koder er små programmeringsalgoritmer, der leverer mere beregning end længerevarende koder. Programmører overvejer Rust, C, C++, Java og Ada grønne kodningssprog.

Grøn computing

Green computing bruger regnekraft, hardware, software osv. på en energi- og ressourceeffektiv måde. Det går ind for energieffektive enheder, genanvendelig hardware, bedre enheds levetid, ekspert strømstyring osv.

  8 måder at se Tinder-profiler på uden konto

Plast veje

MacRebur producerer plastveje og plastbaserede tilsætningsstoffer for at forbedre asfalten, der bruges til vejbyggeri. Det henter sin plastik fra miljøet og reducerer dermed forurening forårsaget af engangsplastik. Det producerer ikke nyt plastik og er derfor en kulstofneutral proces.

Plantevægge

Green Fortune producerer forskellige plantebaserede bolig- og kontorindretningsprodukter. Det fremstiller også plantevægge, der er smarte til kunstvanding, belysning, luftrensning og selv-overlevende.

Kilde: greenfortune.com

Udendørs plantevægge vil hjælpe med at minimere bygningsvarme, opfange regnvand til høst og give et sikkert levested for insekter, der hjælper naturen med at hele.

Solblomster

Smartflower Solar, en Boston-baseret innovatør og producent af vedvarende energi, fremstiller alt-i-én bærbare solkraftværker. Du kan bruge gør-det-selv-værktøjer til at ændre placeringen af ​​solcellestationen i henhold til tilgængeligheden af ​​sollys.

Den producerer 4.000 – 6.200 kWh energi om året, nok til at opretholde en husstand i USA i 6 måneder og en husstand i Europa hele året.

Spildevandsrensning

Avanceret biologisk komponentbaseret vandbehandling hjælper industrier og boligkomplekser med at rense deres spildevand. Det behandlede vand er så rent, at du kan genbruge det direkte til vask og rengøring.

Solar Tage

Kilde: www.tesla.com/solarroof

Tesla Solar Roof kommer med tagsten, der i sagens natur producerer elektricitet fra sollys ved hjælp af indbyggede solcelleceller. Solcelletagsten holder i op til 25 år, hvilket minimerer de faste omkostninger betydeligt.

Solcelletaget kan køre hele huset og oplade Tesla Powerwall for udfald og backup. Med sådan et grønt teknologisk produkt behøver du ikke opleve besværet med at vedligeholde ad-hoc solpaneler, der kræver stor vedligeholdelse.

Fordele

 • Grøn teknologi og beslægtede teknologier vil hjælpe os med at helbrede miljøet til en tilstand, hvor det kan opretholde den langsigtede vækst i globale økonomier.
 • Reducer belastningen af ​​fossilt brændsel og atomkraft og ban vejen for sikrere og renere energi, der ikke skader naturen.
 • Minimer ressourceforbruget.
 • Skab flere job, allierede virksomheder og forsyningskæder, og fasthold verdens økonomiske vækst.

Dernæst vil vi diskutere de forskellige udfordringer ved Green Tech.

Udfordringer

#1. Forskning og udvikling

De fleste grønne teknologiske produkter og koncepter er i R&D-staten. De har brug for mere forskning for at nå frem til produktionsniveauet.

#2. Mangel på investeringer

Virksomheder ved godt, at global opvarmning, smeltning af arktisk is og klimaændringer vil begrænse rentabiliteten af ​​konventionelle industrier. Alligevel investerer investorerne ikke nok i grøn teknologi.

#3. Stor befolkning

Den enorme befolkning på kloden kræver hurtigere levering af forbrugsvarer, energi og sundhedspleje. Det kan ikke alene opfylde kravene fra en stadigt stigende global befolkning.

#4. Fossilt brændstof-baserede økonomier

Mange fossile brændstoffer-baserede økonomier fremmer forbruget af konventionelle energikilder, så disse økonomier kan opretholde sig selv.

#5. Mangel på eksperter

Grøn teknologi efterspørger eksperter og talenter, der kan udføre forskning og udvikling. Tværtimod leverer verdensbefolkningen for det meste ufaglærte arbejdere, som ikke effektivt kan deltage i grønne teknologiske innovationer.

Fremtidigt omfang

Ifølge Allied Market Research var størrelsen på det grønne teknologiske marked 10,32 milliarder dollars i 2020. Den samme rapport antyder, at dette tech-domæne vil blive en industri på 74,64 milliarder dollars i 2030.

  17 kodningsudfordringer for at skærpe din kritiske tænkning

De fleste af disse investeringer vil være på markederne i Nordamerika, Kina og Europa. Desuden vil en stor del af investeringerne i grøn teknologi gå til følgende industrielle processer:

 • Kulstofopsamling og opbevaring
 • Den globale vedvarende energiindustri
 • Offshore vindkraftmarked

I de kommende år vil følgende grønne teknologiske processer se mest vækst, jobskabelse og afkast af investeringer (ROI):

 • Teknologi til at opfange kulstof og lagre det i syntetisk brændstof.
 • Opførelse af boliger, kontorer, varehuse og indkøbscentre vil udlede lidt eller intet kulstof gennem hele deres levetid.
 • Oprettelse af avanceret lagring eller batterier til at opfange og opbevare vedvarende energi til fremtidig brug.
 • Udvikling af brintbrændselsceller og brintdrevne køretøjer og gør disse mainstream for at reducere kulstof- og varmeemissionen til nul fra transport.
 • Fremme af cirkulær økonomi for at producere mere holdbare og langtidsholdbare produkter. Brug også gamle produkter til at lave andre nyttige varer og minimere spild.

Dernæst vil vi udforske de bedste ressourcer til at lære om Green Tech.

Ressourcer

Der er meget mere at lære om klimateknologi. Du kan tjekke disse ressourcer for praktisk læring:

Green Tech: Sådan planlægges og implementeres

Du kan spare penge og ressourcer ved at implementere bæredygtige it-løsninger. Bogen om Green Tech hjælper dig med at lære bæredygtig it fra planlægning til implementering uden besvær.

I sidste ende vil du være i stand til at opnå et reduceret energiforbrug og stoppe med at frigive giftige elementer til naturen for din virksomhed.

Grøn teknologi: En A-til-Z-vejledning

Grøn teknologi: En A-to-Z guide diskuterer teknologiens ansvar og rolle i udviklingen af ​​et bæredygtigt miljø. Den diskuterer også de seneste innovationer og bruger cases inden for det grønne teknologiske domæne.

Bogen dækker artikler fra forskellige videnskabelige nicher som biokemi, nanovidenskab, IT og miljøteknik. Bogens hovedfokus er affaldshåndtering.

Grønne teknologier (PB)

The Green Technologies (PB) fortæller om den nuværende udvikling inden for det grønne teknologiske domæne. Det dækker også teorier om global opvarmning fra det grundlæggende niveau.

I sidste ende plejer bogen dig til at forstå grønne teknologier op til et niveau, hvor du kan træffe forretningsbeslutninger.

Løsning af klimakrisen (grøn teknologi)

Løsning af klimakrisen hjælper dig med at forstå den langsigtede miljøpåvirkning af de banebrydende teknologier, vi bruger i dag. Den taler også om forskellige næste generations bæredygtige og klimateknologiske koncepter, der vil hjælpe menneskeheden med at skabe en grønnere, renere og sikrere verden.

Bogen taler ikke kun om banebrydende ren teknologi, men diskuterer også århundrede gamle teknologier, der hjælper med at bekæmpe klimaændringer, global opvarmning og mere. Hvis du er en professionel eller virksomhedsleder, der brainstormer efter nye koncepter inden for grøn teknologi, så bør du læse denne bog.

Forfatterens note

Grøn teknologi vil hjælpe virksomheder med at vokse bæredygtigt på lang sigt, når industriledere og lokalsamfund forstår værdien af ​​at balancere kulstofemissioner med kulstofremission. Kun grøn teknologi kan hjælpe verden med at udligne sit CO2-fodaftryk for et grønnere miljø.

Du kan udnytte grøn teknologi til profitskabende ventures som en karrieresøgende, virksomhed eller iværksætter. Du kan hjælpe industrier med at planlægge deres CO2-fodaftryksminimering eller sælge grønne teknologiske produkter, der er klar til at blive implementeret i industrielle lokaler.

Nu kender du forskellige aspekter af grøn teknologi fra definition til implementering og brugssager i den virkelige verden. Du har også udforsket nogle pålidelige ressourcer til at lære grøn teknologi, så du kan anvende den i din virksomhed eller profession.

Tjek derefter den bedste software til administration af miljøsundhed og sikkerhed (EHS).